“Když se někdo ocitne ve složité situaci, může se spolehnout hlavně na ty nejbližší. A k nim, vedle rodiny, patří také naši sousedé. Kdo jiný by měl pomáhat Ostrovákům, než my, Ostrováci?”

Jan Bureš, zakládající člen nadačního fondu

I váš příspěvek pomůže

Nadační fond srdce pro Ostrov

Základním posláním nadační fondu Srdce pro Ostrov je spojit obyvatele města, firmy i místní samosprávu k sousedské pomoci těm, kteří se náhle ocitli v tíživé životní situaci. Věříme tomu, že jeden z nejdůležitějších předpokladů pro silnou a zdravou společnost je propojení občanů. Ať už vás k nám přivedla touha pomoci nebo pomoc potřebujete, jsme rádi, že jste tu a my jsme tu pro vás.

Nadační fond vznikl proto, aby nejen město Ostrov, ale i právnické a fyzické osoby mohly pomáhat ostrovským občanům v nezaviněných tíživých situacích a aby tato pomoc byla rychlá a transparentní. Věříme, že fond bude stejně úspěšný, jako spontánní akce v minulosti, kdy občané i firmy posílali finanční prostředky na dobročinné účely (např. Strom naděje)

Dalším důvodem vzniku je skutečnost, že bylo vedení města osloveno některými firmami, aby doporučili neziskovou organizaci, které by mohli přispět na dobročinné účely svými prostředky, nebo prostředky se sbírek pořádaných jejich zaměstnanci.

Komu pomáháme?

Nadační fond sousedské pomoci Srdce pro Ostrov bude shromažďovat finanční i nefinanční prostředky od veřejných a soukromých dárců.

Cílem je poskytování těchto prostředků občanům města a jejich rodinným příslušníkům, nebo bývalým občanům města, kteří se zasloužili o jeho rozvoj, případně dalším osobám se vztahem k městu, kteří se ne vlastní vinou dostali do tíživé sociální, nebo zdravotní situace.

Chceme dát možnost přispěvatelům, aby se na rozdělování prostředků sami podíleli. K tomuto účelu bude sloužit Nadační rada, kterou bude jmenovat správní rada nadačního fondu z okruhu přispěvatelů.

Stáhnout žádost ve formátu Wordu anebo ve formátu PDF.

S vyplněnou žádostí o pomoc nás kontaktujte na adrese: pomoc@srdceproostrov.cz

Činnost nadačního fondu je podporována městem Ostrov

Děkujeme všem sponzorům a lidem dobré vůle, kteří se rozhodli podpořit nadační fond Srdce pro Ostrov.

Město Ostrov